Date: 28 november 2017
Location: UGent

Op dinsdag 28 november 2017 organiseren onderzoeksgroepen CLIV (Centrum voor Literatuur in Vertaling – UGent en VUB), CERES (Centre for Reception Studies – KU Leuven) en CMSI (Cultural Memory Studies Initiative – UGent) samen met de Stichting Auschwitz een symposium over ‘Getuigenis in vertaling’. Het symposium zal plaatsvinden aan de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie van de Universiteit Gent.

Het opzet van deze dag is om het belang, de impact en de ethische dimensie van vertaling te onderzoeken voor literaire en niet-literaire getuigenissen uit de 20e en 21e eeuw. De voertaal is het Nederlands, maar het bestudeerde corpus kan anderstalig zijn. Er is aandacht voor narratieven van vlucht en verdrijving in de context van oorlog of etnische zuivering, slavernij, politieke gevangenschap onder dictaturen, en onderdrukking in postkoloniale contexten.

Naast een keynote lecture en een panel van vertalers staat een reeks academische lezingen gepland rond het thema. Mogelijke invalshoeken zijn:

Vertaling, getuigenis en trauma

Wat zijn de ethische implicaties van het vertalen van traumanarratieven? Welk ‘verlies’ wordt hier vertaald? Hoe kunnen we voorbij de ‘onvertaalbaarheid’ van trauma denken? Hoe kunnen we de relatie tussen de vertaler en de getuige begrijpen? Hoe wordt de passage de témoin gegarandeerd in vertaling? Wat is de relatie tussen secundaire getuigenis van literatuur (postmemory, maar ook kinderliteratuur) en de vertaling ervan? Kan de vertaler secondary witness zijn?

Vertaling, getuigenis en maatschappij

Wanneer, waarom en voor wie worden getuigenissen vertaald? Welke culturele of politieke factoren spelen mee? Hoe wordt de vertaling ontvangen? Welke functie krijgt de tekst in de doelcultuur? Hoe wordt de problematiek van de oorspronkelijke getuigenis geactualiseerd? In welke zin kan vertaling deel uitmaken van het maatschappelijke project van de getuigenis (een stem geven aan overlevenden of minderheden, onrecht aanklagen, politieke verandering bepleiten)? Welke rol spelen vertalers precies in de transmissie van de historische kennis of maatschappijkritiek die zit vervat in de getuigenis? Op welke manier kan vertaling ingezet worden om een dominant discours te versterken, en hoe kan het een vorm zijn van verzet tegen bepaalde instellingen of praktijken?

Abstracts (300 woorden) voor een lezing van 20 minuten in het Nederlands stuurt u ten laatste op 1 maart 2017 naar Anneleen.Spiessens@UGent.be. Vermeld duidelijk uw naam en academische affiliatie, en voeg een korte biografie toe (maximaal 150 woorden).

Een selectie van papers wordt na peer review gebundeld in een thematisch dossier voor het vertaaltijdschrift Filter (VABB).

Organiserend comité:
Elke Brems (KU Leuven), Ilse Logie (UGent), Désirée Schyns (UGent), Arvi Sepp (VUB/UAntwerpen), Anneleen Spiessens (UGent) en Tom Toremans (KU Leuven).