Date: 31 January – 1 February 2019
Location: Nederlands Instituut in Sint Petersburg

Het project Eastbound CODL en het netwerk Cutting Edge slaan de handen in elkaar om een expert meeting te organiseren over de verspreiding van de Nederlandse literatuur oostwaarts (Duitsland, Centraal en Oost-Europa, incl. Rusland).  Dat doen ze in samenwerking met het Centre for Reception Studies (CERES) van de KU Leuven en het Nederlands Instituut in Sint-Petersburg.

Het doel van de bijeenkomst is om onderzoekers die zich bezighouden met die oostwaartse verspreiding bijeen te brengen, om lopend onderzoek te presenteren en met elkaar te bespreken, en om samen na te denken over toekomstige (ook Europese) projecten.

Onze belangstelling gaat uit naar onderzoek omtrent de verspreiding en receptie van de Nederlandse literatuur sinds 1850. Daarbij kunnen verschillende aspecten aan bod komen, zoals de rol van indirecte vertalingen, de rol van bemiddelende organisaties, sociologische en ideologische aspecten van het vertalen van Nederlandse literatuur, adaptaties (film, theater, radio, …) van Nederlandse literaire teksten en vertaalpoëtica’s van vertalers uit het Nederlands.

De expert meeting vindt plaats in Sint-Petersburg op 31 januari en 1 februari 2019. Er zullen twee keynote-lezingen gegeven worden, door Irina Michailova en Johan Heilbron. De werktalen zijn Nederlands en Engels.