Symposium 13 & 14/12/2021

Het tweedaagse symposium Vertaling en wereldliteratuur. Een Belgisch perspectief is een interuniversitair initiatief  [UAntwerpen – KU Leuven – VUB] dat voortvloeit uit een OJO[Omkadering van Jonge Onderzoekers]-subsidie van de Antwerp Doctoral School. De doelstelling is om onderzoekers die aan verschillende universiteiten en/of onderzoekscentra over gelijkaardige thema’s werken, samen te brengen voor een uitwisseling van ideeën en projecten, om zo ook een samenwerking op langere termijn te creëren.

Le symposium Traduction et littérature mondiale. Une perspective belge est une initiative interuniversitaire [UAntwerpen – KU Leuven – VUB] qui a pu être réalisée grâce à des subsides du type OJO[Encadrement de Jeunes Chercheurs], de l’école doctorale d’Anvers. L’objectif est de réunir pendant deux jours des chercheurs qui travaillent sur des thèmes similaires dans des universités et/ou centres de recherche différents, afin de faciliter un échange d’idées et de projets, et de favoriser des collaborations à plus long terme.

Meer informatie/ plus d’informations

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s